package lustre-v6

 1. Overview
 2. Docs

Predefined operators Type definition

type op =
 1. | TRUE_n
 2. | FALSE_n
 3. | RCONST_n of Lv6Id.t
 4. | ICONST_n of Lv6Id.t
 5. | NOT_n
 6. | REAL2INT_n
 7. | INT2REAL_n
 8. | AND_n
 9. | OR_n
 10. | XOR_n
 11. | IMPL_n
 12. | EQ_n
 13. | NEQ_n
 14. | LT_n
 15. | LTE_n
 16. | GT_n
 17. | GTE_n
 18. | ILT_n
 19. | ILTE_n
 20. | IGT_n
 21. | IGTE_n
 22. | RLT_n
 23. | RLTE_n
 24. | RGT_n
 25. | RGTE_n
 26. | DIV_n
 27. | MOD_n
 28. | IF_n
 29. | NOR_n
 30. | DIESE_n
 31. | UMINUS_n
 32. | MINUS_n
 33. | PLUS_n
 34. | SLASH_n
 35. | TIMES_n
 36. | IUMINUS_n
 37. | IMINUS_n
 38. | IPLUS_n
 39. | ISLASH_n
 40. | ITIMES_n
 41. | RUMINUS_n
 42. | RMINUS_n
 43. | RPLUS_n
 44. | RSLASH_n
 45. | RTIMES_n
val all_op : op list
val iterable_op : op list
val op2string : op -> string
val op2string_long : op -> string
val is_infix : op -> bool
val string_to_op : string -> op
val is_a_predef_op : string -> bool
type 'a evaluator = 'a list list -> 'a list

An evaluator returns a list because Lustre calls returns tuples.

SE: migth raise some check error!

val op_to_long : op -> Lv6Id.long
val op_to_idref : op -> Lv6Id.idref
OCaml

Innovation. Community. Security.